A k t u a l i t y

Náš spolek - Sportovní kluby Zlín, je přední sportovní organizací ve Zlínském kraji. Vlastníme celou řadu nemovitého majetku, který převážně slouží k provozování sportovní činnosti našich členů. V současné době velmi vážně zvažujeme prodej nemovitého majetku, jež již neslouží potřebám našich členů, či jim slouží pouze částečně.

Výběrové řízení na dodavatele stavby: oprava střešního pláště. 


Zveřejněno dne 7.6.2018

Název zakázk  - Výběrové řízení na dodavatele stavby: "Oprava střešního pláště sídla SK Zlín, z.s." (ul.Hradská 854 Zlín )


Stavební práce - Předmětem  zakázky je výměna střešní krytiny na budově SK Zlín, z.s. za novou.


Datum ukončení příjmu nabídek 27.08.2018


Dokumentace je k dispozici na výžádání v sídle SK Zlín.