Partneři:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
na r.2021 finančně podpořilo částkou 909.000 činnost klubů a částkou 2.960.000 provoz a údržbu sportovišť v majetku SK Zlín. Děkujeme.

ZLÍNSKÝ KRAJ v r.2021 finančně podpořil jednotlivé kluby formou individuální podpory na činnost.

Částkou 2 mil. byla také podpořena rekonstrukce šaten, sociálního zařízení ve sportovní hale Datart (Novesta). 

 Děkujeme.


NSA v r.2021 podpořila kluby sdružené v SK Zlín v rámci podpory Můj klub.

Za finanční pomoci od Zlínského kraje, proběhla v letošním roce 2020 oprava kuželkářské dráhy z certifikovaných WNBA dráhových segmentů PAULYODUR. Tato dráha nyní splňuje parametry pro nejvyšší domácí i mezinárodní soutěže. Děkujeme