Partneři:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
na r.2022 finančně podpořilo částkou 918.000 činnost klubů a částkou 2.505.000 provoz a údržbu sportovišť v majetku SK Zlín. Děkujeme.

ZLÍNSKÝ KRAJ v r.2022 finančně podpořil jednotlivé kluby formou individuální podpory na činnost.

Děkujeme.


NSA v r.2022 podpořila kluby sdružené v SK Zlín v rámci podpory Můj klub.

Za finanční pomoci od Zlínského kraje, proběhla v letošním roce 2020 oprava kuželkářské dráhy z certifikovaných WNBA dráhových segmentů PAULYODUR. Tato dráha nyní splňuje parametry pro nejvyšší domácí i mezinárodní soutěže. Děkujeme