A k t u a l i t y

Oprava hlavní tribuny fotbalového stadionu Letná


Oprava byla provedena za výrazné pomoci a finančního přispění Statutárního města Zlín.


Náš spolek - Sportovní kluby Zlín, je přední sportovní organizací ve Zlínském kraji. Vlastníme celou řadu nemovitého majetku, který převážně slouží k provozování sportovní činnosti našich členů. V současné době velmi vážně zvažujeme prodej nemovitého majetku, jež již neslouží potřebám našich členů, či jim slouží pouze částečně.