Nabídka prodeje nemovitého majetku SK Zlín, z.s.

22.06.2018

Náš spolek - Sportovní kluby Zlín, je přední sportovní organizací ve Zlínském kraji. Vlastníme celou řadu nemovitého majetku, který převážně slouží k provozování sportovní činnosti našich členů. V současné době velmi vážně zvažujeme prodej nemovitého majetku, jež již neslouží potřebám našich členů, či jim slouží pouze částečně.

Tímto dopisem si dovolujeme oslovit potencionální zájemce o některý náš nemovitý majetek. O případném prodeji pak bude rozhodovat především nabídnutá cena. U některých nemovitostí bude důležitý i způsob vyrovnání se současnými nájemci či způsob přechodu našich sportujících členů užívající část nabízených nemovitostí do náhradních prostor.

Naše nabídka se týká těchto nemovitých věcí:

Lyžařský svah ve Zlíně - PRODEJ JE AKTUÁLNÍ

Jedná se o soubor nemovitých věcí na samém okraji centra města Zlína, který v současné době slouží ke komerčnímu využití, a to jako lyžařský areál.

Areál je tvořen zejména nemovitostmi v k.ú. Zlín, zapsané na LV 11257, a to pozemky p.č. 1090/77, p.č. 1090/47, p.č.st. 6386 jehož součástí je stavba č.p. 5144. Zvažován je prodej také sousedního pozemku p.č.st. 8411 jehož součástí je budova č.p. 5500, která je částečně užívána našimi členy ke sportovní činnosti. Konečný prodej pak musí být schválen valnou hromadou našeho spolku.Chata Spartak - VALNOU HROMADOU SKZ BYLA ODSOUHLASENA NEJMENŠÍ ČÁSTKA ZA PRODEJ 5.500.000,-

Jedná se o fungující rekreační zařízení v centru skiareálu Kohútka v CHKO Beskydy na pohoří Javorníků.

Konkrétně se jedná o nemovitosti v k.ú. Nový Hrozenkov zapsané na LV 1964, a to pozemky p.č. 8886/6, p.č.st. 2172  jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., p.č.st. 2831 jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.


Chaty Javorka a Kamila - PRODÁNO


V případě zájmu o některou z nabízených nemovitostí nás prosím neváhejte kontaktovat na níže uvedeném telefonu, e-mailu, či písemně na adresu našeho spolku. Jsme připraveni Vám k nabízeným nemovitostem poskytnout maximum možných informací a podkladů či uskutečnit s Vámi jejich prohlídku.


Těšíme se na případnou spolupráci a jsem s pozdravem.


Jaroslav Kotala
ředitel SK Zlín
tel.:731 283 625