SK ZLÍN

SK Zlín sdružuje 28 sportovních klubu. Posláním jednotlivých klubů je organizace sportovní, společenské, kulturní a volnočasového vyžití dětí, mládeže, dospělých, výkonnostních a vrcholových sportovců, a široké veřejnosti.

Sekretariát a vedení SK Zlín těmto klubům zabezpečuje především servis, který zahrnuje zpracování žádostí na dotace, jejich následné vyúčtovávání, poskytuje daňové, účetní a právní služby. Zajišťuje finance na investice a opravy majetku.  

DOTACE na činnost, provoz a údržbu.

Na rok 2022 Statutární město Zlín podpořilo Činnost jednotlivých klubů částkou 918.000 Kč, která se vztahuje pouze na mládež do 18 let, s trvalým pobytem na území města Zlín. Finanční podpora je poté rozdělená jednotlivým klubům, dle po počtu dětí

Statutární město Zlín na rok 2021 schválilo také finanční podporu na Provoz a Údržbu ve výši 2.5058.000 Kč.  Z této částky jsou hrazeny výhradně energie, voda, teplo, pára.