Aktuality

Partneři:
STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN
na r.2022 finančně podpořilo částkou 622.000 činnost klubů a částkou 3.698.000 provoz a údržbu sportovišť v majetku SK Zlín. Děkujeme.

ZLÍNSKÝ KRAJ v r.2022 finančně podpořil jednotlivé kluby formou individuální podpory na činnost.

NSA v r.2022 podpořila kluby sdružené v SK Zlín v rámci podpory Můj klub. 

Děkujeme.