Úvod

Představenstvo Sportovních klubů Zlín
(Pro období 2013 - 2015)

předseda Ing. Milan Bačák
místopředsedové PaedDr. Roman Macek
Ing. Jaroslav Sýkora
členové Mgr. Milan Kalus
Jaromír Bazel
za Město Zlín Mgr. Karel Jankovič
ředitel Mgr. Pavel Chwaszcz

Revizní komise

předseda RNDr. Josef Macek
členové Pavel Brimus
Josef Iž

Stanovy sportovních klubů Zlín

Sportovní kluby sdružují k 01.01.2015 ve 34 klubech a oddílech 5 307 členů.

Partneři

Zlínský kraj Město Zlín