Úvod

Představenstvo Sportovních klubů Zlín
(Pro období 2016 - 2020)

předseda PaedDr. Roman Macek
místopředsedové Ing. Ludmila Antošová
Ing. Milan Kalus
členové Mgr. Daniela Sobieská
Jaroslav Kotala
Josef Iž
ředitel Mgr. Pavel Chwaszcz

Revizní komise

předseda RNDr. Josef Macek
členové Pavel Brimus
Jarmila Vajdáková

Stanovy sportovních klubů Zlín

Sportovní kluby sdružují k 01.01.2016 ve 34 klubech a oddílech 5 405 členů.

Partneři

Zlínský kraj Město Zlín